روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW Z4 2.0 E89 20I

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
0w30