روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW X5 3.0 35IX F15

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
0w30