روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW X3 E83

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.2 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.2 لیتر
5w30