روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW X3 2.5 E83 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 1.6 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.2 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.2 لیتر
5w30