روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 520 I 2.0 F10 TWIN TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30