روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 330 I 3.0 E93 CABRIO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
5w30