روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 325 I 2.5 E90 6 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.4 لیتر
5w30