روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 120 I 2.0 B48 F20

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
0w30