روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 116 I 1.6 F20

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: - لیتر
5w30