روانکار های پیشنهادی برای خودروی BAIC X25 AT

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
afw+