روانکار های پیشنهادی برای خودروی BAIC SABRINA MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w30