روانکار های پیشنهادی برای خودروی BAHMAN FIDELITY 1.5 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 1.7 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.7 لیتر
5w30