روانکار های پیشنهادی برای خودروی AUDI A7 3.0 TDI QUATTRO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
0w30