شرکت عرش فیدار شایان یکی از اعضای گروه فاخر دروازه تجارت است. شرکتی که رویایش ارتقای سلیقه ی مشتریان است. مهندسی و تامین نیازهای فاخر در حوزه محصولات خودرویی،فست سرویس و افترمارکت. عرش برندی برای انتخابهای لوکس است. انتخابهایی هوشمندانه برای تجارتی شیرین، منصفانه و برای آینده..