روغن موتور میتسوبیشی اوتلندر

میتسوبیشی اوتلندر مدل 2016~2015-2400cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-20

روغن گیربکس

CVT

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور میتسوبیشی لنسر 2000CC

میتسوبیشی لنسر مدل 2015 – 2000cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور میتسوبیشی لنسر 1600CC

میتسوبیشی لنسر مدل 2015 – 1600cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

روغن موتور 5W-20 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور میتسوبیشی میراژ

میتسوبیشی میراژ مدل 2014 – 1200cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

CVT

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

روغن موتور میتسوبیشی ای اس ایکس asx

میتسوبیشی ASX مدل 2011 – 2000cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

CVT

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول