شمع موتور 2400CC CAMRY 2007~2011 DENSO

شمع موتور 4500CC LAND CRUISER 2005~2007 DENSO

شمع موتور 2700CC HILUX 2005~2014 DENSO

شمع موتور 4000CC PRADO 2005~2009 DENSO

شمع موتور  LEXUS RX350 2008~2015 DENSO

شمع موتور 1800CC COROLLA 2005~2010 DENSO

شمع موتور 3000CC CAMRY GRAND 2005~2006 DENSO

شمع موتور 2500CC CAMRY 2012~2015 DENSO

شمع موتور 2400CC CAMRY 2005~2006 DENSO