شرکت AISIN با سابقه ۴۰ سال تولید در سال ۲۰۰۵ به آیسین تغییر نام داد.به عنوان یکی از رهبران برجسته در تولید قطعات اصلی خودرو , ایسین بیش از 73000 کارمند در 140 زیر مجموعه جهانی دارد و در رتبه 4 رتبه بندی FOURIN که به صورت ماهیانه گزارشاتی را در رابط با صنعت خودرو سازی چاپ می کند قرار دارد. آیسین بزرگترین تولید کننده گیربکس در جهان بیش از ۴۰ شرکت خودرو ساز را تحت پوشش دارد.
یک پنجم خودرو هایی که در جهان داری گیربکس اتوماتیک میباشند از گیربکس های ایسین استفاده می کنند.

کلاچ و متعلقات

لنت ترمز

پمپ ترمز

سینی اویل پمپ