روغن موتور پژو 206 ایران خودرو

پژو 207

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.5 لیتر

روغن موتور دنا ایران خودرو

دنا DENA

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.5 لیتر

روغن موتور اچ سی کراس ایران خودرو

اچ سی کراس H30 Croos

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.5 لیتر

روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور پژو پارس ایران خودرو

پژو پارس Pars

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40 , SN 20W-50

روغن گیربکس

 80W-90

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.8 لیتر

روغن موتور هایما ایران خودرو

هایما 2000cc 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 10W-30

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.5 لیتر

روغن موتور پژو 405 ایران خودرو

پژو 405

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40 , SN 20W-50

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.8 لیتر

روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور سمند ایران خودرو

سمند 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40 , SN 20W-50

روغن گیربکس

80W-90

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.8 لیتر

روغن موتور گرند ویتارا ایران خودرو

گرند ویتارا 2000cc 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.7 لیتر

روغن موتور سمند ال ایکس ایران خودرو

سمند ال ایکس LX  

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40 , SN 20W-50

روغن گیربکس

80W-90

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.5 لیتر

روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور سمند سریر ایران خودرو

سمند سریر Sarir

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40 , SN 20W-50

روغن گیربکس

80W-90

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.8 لیتر

روغن موتور سمند سورن ایران خودرو

سمند سورن Soren  

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40 , SN 20W-50

روغن گیربکس

80W-90

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.8 لیتر

روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور پژو 207 ایران خودرو

پژو 206

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.25 لیتر

روغن موتور کیزاشی ایران خودرو

کیزاشی Kizashi 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

75W-90

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور تندر 90 ایران خودرو

تندر 90 Tondar 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.8 لیتر

روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتورپژو 206 sd اس دی ایران خودرو

پژو SD 206 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.5 لیتر

روغن موتور رانا ایران خودرو

رانا RANA

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.4 لیتر

روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول